"No law or ordinance
is mightier than understanding"
(Plato)

BVBA ADVOCATENKANTOOR CARL DEFUSTER

Steeds wordt bij elke zaak uitgegaan van een grondige studie waardoor de cliënt op voorhand weet welke slaagkans een eventuele procedure vertoont.

Daarbij dient een permanente kosten-batenanalyse worden gemaakt zodat het nut van onderhandelingen en het nastreven van een minnelijke oplossing niet uit het oog mag worden verloren.

AANNEMINGSRECHT

Aansprakelijkheid van aannemers en architecten

Minnelijke en gerechtelijke expertises

Opstellen contracten en algemene voorwaarden

Allerhande bouwgeschillen: schilderwerken, ruwbouw, loodgieters, stukadoor, dakwerken, elektriciteitswerken, vloerwerken…

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Verkeersongevallen
Letselschade
Schadedossiers
Verkeersrecht
Verzekeringsgeschillen
Arbeidsongevallen
Goederenrecht
Vervoersovereenkomsten

HANDELS- EN CONSUMENTENRECHT

Koop-verkoop  roerende en onroerende goederen.
Huur van goederen/diensten.
Wet op de Marktpraktijken – oneerlijke bedingen.
Factuurvoorwaarden
Europese regelgeving
Bemiddelen
Mededinging
Productaansprakelijkheid
Collectieve schuldenregeling

JEUGDRECHT

Bijstand verlenen aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd (MOF)

Bijstand verlenen aan minderjarigen die zich in een problematische  opvoedingssituatie bevinden (POS)

Herstelbemiddeling

Burgerlijke partijstelling bij een MOF

STRAFRECHT

Politierechtbank:

Op strafgebied:  alcoholintoxicatie, verkeersongevallen met lichamelijke en stoffelijke schade,  overdreven snelheid, …

Op burgerlijk gebied: betwisting aansprakelijkheid ongeval, schade-claims…

 Correctionele Rechtbank

Verdedigen belangen bij aanvang strafonderzoek, Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling tot effectieve behandeling van de zaak.

Optreden als raadsman van de burgerlijke  partij/slachtoffer

HUURRECHT – ONROERENDE GOEDEREN

Procedure Vredegerecht

Algemene huurgeschillen: huurgenot, schade claims, herstellingen

Woninghuur: huurachterstal, ontbindingen van huur, opzeggingsvergoeding en wederverhuringsvergoeding

Handelshuur: huurachterstal, ontbinding,…

Sociaal huurrecht

Geschillen inzake eigendom, vruchtgebruik, mede-eigendom, leegstand, koop en verkoop

FAMILIERECHT

Echtscheiding
Huwelijksvermogensrechtelijke geschillen
Onderhoudsgelden/alimentatie (kinderen en gescheiden echtgenoten)
Geschillen ouderlijk gezag, verblijfsregeling en recht op persoonlijk gezag
Afstammingsgeschillen
Erfrechtelijke geschillen (nalatenschappen, schenkingen, testamenten)
Verlengd minderjarigheid
Voorlopig bewindvoering
Schadedossiers

INVORDERINGEN

Invorderen van onbetaalde facturen over gans België.
Schuldbekentenissen
Consumentenkrediet
Hypothecair krediet

CARL DEFUSTER

Mter. Carl DEFUSTER studeerde rechten aan de KU LEUVEN waar hij zijn Master diploma behaalde. In 2010 volgde hij succesvol de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Sedert 2006 is hij advocaat aan de balie te Kortrijk en is actief in verschillende rechtstakken met focus op aannemingsrecht, bouwrecht,  invorderingen, consumentenrechten, familierecht en strafrecht.

Hij houdt kantoor te Kortrijk en te Waregem-Desselgem waar hij samen met Mter. Debels Bart kantoor houdt.

   

Contact

info@advocatendefuster.be
+32 (0)473 26 58 04
"Spreken is het vak van weten en luisteren het voorrecht van wijsheid."

(Oliver Wendell HOLMES)

VERLONING

De vergoeding bestaat uit administratiekosten en ereloon
(vergoeding wegens intellectuele dienstverlening en tijdsbesteding).

De administratiekosten bedragen, excl. btw:

  • Opening dossier:                    50 € (60,50 € incl. btw)
  • Briefwisseling:                        9 € /pag (10,90 € /pag incl. btw)
  • Besluiten:                               10 € /pag (12,10 € /pag incl. btw)
  • Kopiën:                                   0,25 € (0,30 € incl. btw)
  • Verplaatsingskosten:              0,50 € (0,60 € incl. btw)

Er bestaan verschillende methoden om het ereloon te berekenen:

Uurtarief

Er wordt gerekend op basis van een uurtarief. Het standaarduurtarief bedraagt 125 € excl. btw (151,25 € incl. btw). Het uurtarief kan eventueel verschillen afhankelijk van de vereiste snelheid, deskundigheid, aard en belang van de zaak, draagkracht van de cliënt, eventueel het resultaat.

Vast bedrag

Er kan ook een vast bedrag van te voren overeengekomen worden.

Percentueel

Bij invorderingen wordt het ereloon in principe steeds berekend als een percentage van het effectief ingevorderde bedrag:

  • van 0 tot 6.200 €                      15 %
  • van 6.200 tot 30.000 €             10 %
  • van 30.000 tot 50.000 €            8 %
  • van 50.000 tot 75.000 €            6 %
  • vanaf 75.000 €                          4 %

BVBA ADVOCATENKANTOOR CARL DEFUSTER

Bureau Kortrijk: Loofstraat 70, 8500 KORTRIJK
Bureau Desselgem: 
Liebaardstraat 120, 8792 DESSELGEM

Enkel op afspraak.

Tel: 0032 473 26 58 04
Fax: 0032 56 32 87 85

info@advocatendefuster.be

Kantoorrekening: BE16 6301 3050 5374
Derdenrekening:  BE27 6301 3506 4273

KBO-nr: 0833.576.923